Particulier

Het inwinnen van fiscaal advies kan voor u als particulier erg nuttig zijn. Particulieren hebben regelmatig te maken met de Belastingdienst. Naast de jaarlijks terugkerende aangifte inkomstenbelasting zijn er de laatste jaren verschillende soorten toeslagen in het leven geroepen, waar u wellicht gebruik van maakt. Maar ook op andere gebieden is het nuttig om op de fiscale aspecten te letten.

Aangifte inkomstenbelasting: ook voor mij?

Niet iedereen ontvangt een uitnodiging om aangifte inkomstenbelasting te doen. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, kan er toch aanleiding zijn om een aangiftebiljet in te dienen. In sommige gevallen kan de aangifte u namelijk financieel voordeel opleveren, bijvoorbeeld als u looninkomsten heeft ontvangen en daarnaast studie- of ziektekosten heeft gemaakt.

Haal ik wel alles uit mijn aangifte wat erin zit?

Veel particulieren vullen hun aangifte inkomstenbelasting zelf in, maar u zult zich vast weleens afvragen: haal ik alles eruit wat erin zit? In de praktijk blijkt dat wanneer er sprake is van aan- of verkoop van een eigen woning, vaak niet alle aftrekmogelijkheden worden benut. Een ander voorbeeld is de aftrek van kosten van levensonderhoud van studerende kinderen. Doordat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn, wordt er - ten onrechte - weinig gebruik van gemaakt. Er zijn voorbeelden genoeg, maar waar het op neer komt is dat de adviseurs van Gerritsen Belasting Adviesgroep uw aangifte graag onder de loep nemen om te beoordelen of u alles uit uw aangifte haalt wat erin zit.

Heb ik recht op toeslagen?

Door de toename van het aantal toeslagen, wordt de kans groter dat u recht heeft op een toeslag. Veel Nederlanders hebben recht op huur-, zorg-, kinder- of kinderopvangtoeslag. Wellicht heeft u recht op toeslagen, maar bent u zich er niet van bewust. Ook kan het voorkomen dat u door een verandering in uw persoonlijke situatie recht hebt op toeslagen. Hierbij kunt u denken aan een wijziging in uw salaris of gezinssamenstelling of als uw inkomen in een jaar lager uitvalt door eenmalige aftrek van bijvoorbeeld ziektekosten.
Onze adviseurs bekijken graag welke mogelijkheden uw situatie biedt.

Is schenking iets voor mij?

Naast de mogelijkheden van de aangifte inkomstenbelasting en de toeslagen, is er meer fiscale regelgeving waar u als particulier mee te maken kunt krijgen, maar waar u wellicht niet altijd bij stil staat. Een van deze regelingen is schenking. Er zijn fiscaal gunstige regelingen om uw vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld uw kind of kleinkind.
Schenkingen kunnen een goede stap zijn in uw estate-planning, u kunt daarmee een deel van de latere successiebelasting voorkomen. Op deze manier dragen uw nabestaanden wellicht minder af aan de Belastingdienst. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Quick Scan?

U kunt bij ons terecht voor een gratis Quick Scan. Dit houdt in dat we samen uw situatie doornemen en kijken of we mogelijkheden zien tot fiscale voordelen. Mogelijk kunnen we u helpen uw aangifte efficiënter te doen, en aanbevelingen doen voor de toekomst.

Meer informatie?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wilt u een afspraak maken of meer informatie over de Quick Scan? U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.